loading...

مدرسه شما

انشاء انشا,انشاء با موضوع انشا,انشاء جدید انشا,انشا موضوع انشاء,موضوع انشا,مطلب در مورد انشا,متن با موضوع انشا,انشاء درباره انشا,انشاء در مورد انشا,موضوع انشاء درباره انشا,تیتر انشاء,

بازنویسی ضرب المثل آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 1072 دوشنبه 08 ارديبهشت 1399 : 23:33 نظرات ()

 مثل نویسی آب ریخته شده جمع شدنی نیست صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آب ریخته شده جمع شدنی نیست.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 1646 یکشنبه 20 بهمن 1398 : 0:12 نظرات ()

 مثل نویسی آدم ترسو هزار بار می میرد صفحه 83

موضوع ضرب المثل : آدم ترسو هزار بار می میرد.

پایه : یازدهم

صفحه : 83

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 983 پنجشنبه 17 بهمن 1398 : 23:8 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی صفحه 83

موضوع ضرب المثل : چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

پایه : یازدهم

صفحه : 83

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 2969 جمعه 11 بهمن 1398 : 18:38 نظرات ()

موضوعی را انتخاب و با رعایت مراحل نوشتن سفرنامه ای بنویسید صفحه 101

موضوع انشا : سفرنامه + موضوع

پایه : یازدهم

صفحه : 101

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122 پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 12696 یکشنبه 19 آبان 1398 : 21:26 نظرات ()

بازنویسی حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت صفحه 122

موضوع حکایت : یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

پایه : دوازدهم

صفحه : 122 و 151

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 1725 پنجشنبه 16 آبان 1398 : 14:6 نظرات ()

متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان بنویسید صفحه 38

موضوع : صبح سرد و برفی زمستان

پایه : دوازدهم

صفحه : 39

 

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 29596 چهارشنبه 15 آبان 1398 : 13:49 نظرات ()

مفهوم و ترجمه شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد صفحه 41

موضوع شعر: عشق شوری در نهاد ما نهاد  --- جان ما در بوته سودا نهاد

پایه: دوازدهم

صفحه: 41 و 51

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 17682 جمعه 10 آبان 1398 : 16:7 نظرات ()

بازنویسی حکایت اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره صفحه 57 و 71

موضوع: اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی کرد

پایه: دوازدهم

صفحه: 57 و 71

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 10238 پنجشنبه 09 آبان 1398 : 13:55 نظرات ()

نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید صفحه 73 و 95

موضوع: نامه ای به وزیر علوم بنویسید و نظرتان را درباره آزمون کنکور مطرح کنید

پایه: دوازدهم

صفحه: 73 و 95

مفهوم و ترجمه شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار صفحه 76 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 21686 چهارشنبه 08 آبان 1398 : 13:57 نظرات ()

دریافت خود را از شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار بنویسید صفحه 76 و 98

موضوع: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار   --  ببر اندوه دل و مژده دلدار بيار

پایه: دوازدهم

صفحه: 76 و 98

گسترش ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 12149 سه شنبه 07 آبان 1398 : 12:43 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صفحه 93

موضوع: عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

گسترش ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 7285 یکشنبه 05 آبان 1398 : 21:36 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته صفحه 93

موضوع: عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

پایه: دوازدهم

صفحه: 93

بازنویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108 پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 5709 شنبه 04 آبان 1398 : 21:21 نظرات ()

ساده نویسی حکایت سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت صفحه 108

موضوع:سوداگری بار آبگینه داشت.یکی از باج گیران عنان بارگیرش بگرفت

پایه: دوازدهم

صفحه:108

گسترش ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند صفحه 83 پایه دهم

TheAmix بازدید : 1011 پنجشنبه 18 مهر 1398 : 19:21 نظرات ()

ساده نویسی ضرب المثل درباره هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند.

موضوع:هر که در پی کلاغ رود،در خرابه منزل کند

پایه:دهم

صفحه:83

انشا درباره صحنه ورود یک موش به خانه مهارت های نوشتاری پایه هشتم

TheAmix بازدید : 1477 یکشنبه 22 مهر 1397 : 21:21 نظرات ()

تصور ذهنی انشا پایه هشتم

موضوع: صحنه ورود یک موش به خانه

بازنویسی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 5102 سه شنبه 17 مهر 1397 : 20:45 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از کوزه همان برون تراود که در اوست

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 39312 یکشنبه 15 مهر 1397 : 21:28 نظرات ()

بازنویسی شعر پایه یازدهم

موضوع: ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی

بازنویسی ضرب المثل از دل برود هرآنکه از دیده برفت پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 48281 شنبه 14 مهر 1397 : 22:20 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: از دل برود هرآنکه از دیده برفت

بازنویسی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 30071 جمعه 13 مهر 1397 : 21:18 نظرات ()

بازنویسی ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

انشا و بازنویسی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 2614 پنجشنبه 12 مهر 1397 : 22:0 نظرات ()

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: فیلش یاد هندوستان کرد

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 953 پنجشنبه 12 مهر 1397 : 20:2 نظرات ()

انشا ضرب المثل پایه دوازدهم

موضوع: آدمی نان خورد از دولت یاد

بازنویسی ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 13306 دوشنبه 09 مهر 1397 : 21:10 نظرات ()

بازنویسی انشا پایه یازدهم

موضوع: از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

TheAmix بازدید : 9926 دوشنبه 09 مهر 1397 : 20:36 نظرات ()

انشا مراحل نوشتن پایه یازدهم

موضوع: فناوری و تکنولوژی

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

TheAmix بازدید : 13277 یکشنبه 08 مهر 1397 : 20:17 نظرات ()

تمرین انشا پایه دوازدهم

موضوع: درباره یکی از خاطرات زندگی خود

بازنویسی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد پایه هفتم

TheAmix بازدید : 22878 شنبه 31 شهريور 1397 : 20:34 نظرات ()

 بازافرینی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد

کتاب مهارت های نوشتاری  پایه هفتم  بار کج به منزل نمی رسد

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

TheAmix بازدید : 19169 جمعه 30 شهريور 1397 : 22:47 نظرات ()

 

 

 

انشا تصویر نویسی درباره روستا و طبیعت صفحه 23 پایه هفتم

 

مقدمه : اکثر مردم روستاهای ایران با کار کردن روی زمین های کشاورزی کسب درآمد می کنند . در روستا زن و مرد در کار کشاورزی به همدیگر کمک می کنند .

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20 کتاب نگارش پایه هفتم

TheAmix بازدید : 1604 سه شنبه 27 شهريور 1397 : 21:24 نظرات ()

انشا درباره حیاط مدرسه صفحه 20

موضوع: حیاط مدرسه

پایه: هفتم

صفحه: 20

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 37
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 9
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 947
 • بازدید امروز : 26
 • باردید دیروز : 2,709
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 1069
 • بازدید هفته : 10,136
 • بازدید ماه : 48,745
 • بازدید سال : 48,745
 • بازدید کلی : 1,072,158